Biznesi është një lojë e vështirë, por si me çdo lojë, mund të bëhesh më i zoti / e zonja me kalimin e kohës.

Biznesi është një lojë e vështirë, por si me çdo lojë, mund të bëhesh më i zoti / e zonja me kalimin e kohës.

Biznesi është një lojë e vështirë, por si me çdo lojë, mund të bëhesh më i zoti / e zonja me kalimin e kohës.

Sa më shumë praktikon, aq më shumë zotësi fiton.

Duke e thënë këtë, duhet të marrim parasysh që disa aspekte të biznesit mund të jenë aq të dëmshme, sa mund të drejtojnë çdo lloj subjekti drejt dështimit ose falimentimit.

Ja disa prej tyre:

 

1. Shërbimi i keq

Sado i mrekullueshëm të jetë produkti apo shërbimi, nëse mënyra si i shërbehet klientit është e dobët, biznesi do vuajë. Mos sot, nesër.

 

2. Padurimi 

Kur jemi të paduruar në rezultatet që duam të arrijmë, kemi shpesh prirjen për të marrë vendime dhe hapa të parakohshëm.

Kur marrim hapa të tillë, mundësitë për tu rrëzuar janë shumë më të mëdha.

 

3. Mospërputhja me nevojat e tregut

Edhe nëse produkti i ofruar është i mrekullueshëm, nëse tregu nuk ka nevojë për të, dështimi është i garantuar.

Suksese 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *