SKULPTOR – GDHENDJE NE DRU | KARTEVIZITE
Kartevizitë e dizenjuar dhe e printuar ne ART GRAPHIC STUDIO (AGSTUDIO)